Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Radiologia 300x200Radiologia z oceną

Specjaliści Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Bydgoszczy sprawdzili pracę włocławskich radiologów i sprzęt do badań rentgenowskich używany w naszym Szpitalu. Taka kontrola była konieczna po zaostrzeniu przepisów dotyczących promieniowania oraz ochrony radiologicznej pacjentów i personelu medycznego.

Nasz Szpital jako pierwszy w byłym województwie włocławskim uzyskał pozytywną opinię inspektorów, potwierdzając tym samym, że zapewnia pacjentom pełną ochronę i najwyższe bezpieczeństwo radiologiczne.

Aparaty wykorzystujące promieniowanie używane są nie tylko w pracowni rentgenowskiej. Włocławscy lekarze korzystają z nich, między innymi, na bloku operacyjnym. Używa się ich między innymi do zabiegów ortopedycznych i urologicznych.