Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Najwybitniejsi nefrolodzy we Włocławku

Konferencje najlepszych polskich specjalistów z dziedziny nefrologii odbywają się we Włocławku nieprzerwanie od 1992 roku. To inicjatywa dra n. med. Janusza Ostrowskiego, kierownika III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, w którą włączył się również Oddział Gdańsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, zrzeszający lekarzy z naszego regionu oraz województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W tym roku sympozjum odbyło się 18 października w Pałacu Bursztynowym i wzięło w nim udział blisko stu najlepszych nefrologów z całej kraju. Wykłady wygłosili profesorowie najważniejszych polskich uniwersytetów medycznych, między innymi prof. Ryszard Gellert (Warszawa), prof. Jacek Manitius (Bydgoszcz), prof. Bolesław Rutkowski, prof. Zbigniew Zdrojewski, prof. Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk), prof. Jan Duława (Katowice), prof. Grzegorz Bienias (Kraków). Specjaliści dyskutowali o najbardziej aktualnych zagadnieniach z zakresu nefrologii klinicznej, leczenia nerkozastępczego hemodializami i transplantacji nerek. Nie zabrakło jednak tematów związanych z historią nefrologii oraz pionierami tej dziedziny w Polsce.

n0 300x200n2 300x200n3 300x200