Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 Wszystko o oparzeniach

12 2sWśród domowych wypadków z udziałem dzieci oparzenia to wciąż bardzo częste przypadki. Gorące płyny, żrące substancje chemiczne, nieostrożne obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi - przyczyn i rodzajów oparzeń jest wiele. To ogromne zagrożenie przede wszystkim dla najmłodszych dzieci, które nie zdają sobie sprawy z możliwego niebezpieczeństwa i nie potrafią przewidywać następstw swojego działania. W takich sytuacjach niezwykle istotne jest więc właściwe zabezpieczenie ran jeszcze przed przyjazdem pacjenta do szpitala.

Szkolenie dotyczące wstępnego postępowania z ranami oparzeniowymi odbyło się w naszym Szpitalu 19 marca. Poprowadził je dr Sławomir Śpiołek z Oddziału Chirurgii Dziecięcej. Uczestniczyli w nim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz pediatrzy z Włocławka i byłego województwa włocławskiego.12 3s

W 2014 roku Oddział Chirurgii Dziecięcej został odnowiony i powiększony. Mieści się teraz na parterze w głównym pawilonie Szpitala. W styczniu zespół zasilili dodatkowi specjaliści. Obecnie w Oddziale pracuje oraz dyżuruje dziewięciu doświadczonych chirurgów dziecięcych. W związku z tym rozszerzył się też zakres udzielanych świadczeń. Obejmuje m.in. leczenie chirurgiczne ran oparzeniowych, zmian skórnych oraz wad wrodzonych.