Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Uczniowie w laboratorium

Choć Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej to miejsce, do którego na co dzień nie ma otwartego dostępu, dla uczennic z Lubienia Kujawskiego zrobiliśmy wyjątek. Gimnazjalistki przygotowują projekt badawczy o pracy nowoczesnych laboratoriów. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej to doskonały przykład takiej placówki. Rocznie wykonuje się tu ponad 800 tysięcy badań z zakresu:

  • hematologii,
  • diagnostyki zaburzeń układu krzepnięcia,
  • diagnostyki zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej (gazometria),
  • biochemii,
  • immunochemii.

Nasi specjaliści pracują na aparaturze pomiarowo-badawczej najnowszej generacji. Laboratorium jest wyposażone w system informatyczny pozwalający na szybkie i sprawne zarządzanie całym procesem diagnostyki laboratoryjnej. Pracownicy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczą w zewnętrznych (krajowych i międzynarodowych) programach kontroli jakości, będących potwierdzeniem najwyższych standardów ich pracy.

Uczennicom z Lubienia Kujawskiego życzymy powodzenia w pracy nad projektem!

Uczniowie w laboratorium Uczniowie w laboratorium Uczniowie w laboratorium