Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku realizuje zadanie pod nazwą projektu „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku” dofinansowane w wysokości do 122 715, 60 zł ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A w zakresie wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego :

Lp. Nazwa i przeznaczenie sprzętu Ilość
1 Aparat do masażu wibracyjnego z ze stanowiskiem do zasilania wodą obiegu zamkniętego 1
2 Aparat do terapii polem magnetycznym stacjonarny 1
3 Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (CPM stawu kolanowego i biodrowego) 1
4 Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej 1
5 Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem 1
6 Stół rehabilitacyjny do terapii manualnej 1
7 Fotel do ćwiczeń oporowych kończyny dolnej 1
8 Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu 1
9 Zestaw do terapii uciskowej z mankietami 1
10 Ergometr treningowy z oporem magnetycznym 2
11 Urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z wykorzystaniem oporu elastycznego 1
12 Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym 1
13 Dwuobwodowy aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękami z możliwością współpracy z urządzeniem do terapii podciśnieniowej 1
14 Kolumna do ćwiczeń oporowych 1
15 Stół rehabilitacyjny 2 częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska 3
16 Urządzenie do diagnostyki i terapii kończyny górnej 1
17 Piłka gimnastyczna 65 cm 3
18 Poduszka do ćwiczeń sensomotorycznych 36 cm 1
19 Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego 1
20 Rotor do ćwiczeń oporowych barku 2
21 Katedra biczy szkockich 1
22 Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem 1
23 Stół rehabilitacyjny do masażu 3 – częściowy łamany 1
24 Zestaw do trakcji szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa 1
25 Wałek rehabilitacyjny o wymiarach: 20/100cm 1
26 Wałek rehabilitacyjny o wymiarach: 45/100cm 1
27 Wałek rehabilitacyjny o wymiarach: 30/50cm 1
28 Klin rehabilitacyjny o wymiarach: 35/100/60 cm 1
29 Klin rehabilitacyjny o wymiarach: 60/60/60 cm 1
30 Klin rehabilitacyjny o wymiarach: 30/70/60 cm 1