Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 • _1.png
 • _2.png
 • _3.png
 • _4.png
 • _5.png
 • _6.png
 • _7.png
 • _8.png
 • _9.png
 • _a.png
 • _b.png
 • _c.png

BANK KRWI Z PRACOWNIĄ SEROLOGII

P.O. KIEROWNIKA: mgr Kamila Litmanowska

Kontakt  
Kierownik (54) 412 94 09
Pracownia serologiczna (54) 412 92 72
Technicy (54) 412 93 26
Lokalizacja Budynek obok bloku administracji

 

Do zadań Banku Krwi należy:

 • składanie zamówień na krew i jej składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
 • przechowywanie zapasów krwi i jej składników do czasu ich wydania na potrzeby oddziałów lub innych jednostek Szpitala,
 • wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych,
 • prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi, zapewniającej identyfikację dawcy i biorcy krwi.

Krew i preparaty krwiopochodne przechowywane są w specjalnie do tego przygotowanych lodówkach, które podlegają kontroli temperatury 3 razy w ciągu doby.

Dla chorych w nagłych przypadkach z zaburzeniami krzepnięcia przechowujemy i wydajemy czynniki krzepnięcia.

Pracownia Serologii wykonuje badania dla pacjentów Szpitala, a także dla pacjentów zewnętrznych (wówczas analizy są odpłatne). Zakres naszej pracy obejmuje:

 • oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh,
 • wykrywanie alloprzeciwciał u chorych i kobiet w ciąży,
 • wykonywanie próby zgodności serologicznej,
 • wykonywanie bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA),
 • badanie kwalifikacyjne do podanie immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego matczyno-płodowego.

Krew do badań serologicznych pacjentom zewnętrznym pobierana jest w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, wyniki są do odbioru w naszej Pracowni.

bk1 300x200bk2 300x200bk3 300x200bk5 300x200