Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Przy oddziałach dziecięcych funkcjonuje całodobowa Dziecięca Izba Przyjęć. Przypominamy, że jest ona przeznaczona wyłącznie dla Pacjentów ze skierowaniem oraz dzieci w stanach nagłego i bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

Prosimy pamiętać, że Izba nie jest poradnią pediatryczną, w związku z czym nie pełni jej zadań. W przypadkach nie wymagających natychmiastowej i pilnej interwencji szpitalnej prosimy zgłaszać się do poradni dziecięcych lub lekarzy POZ, a w nocy lub w dni wolne od pracy korzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

GALERIA

dziec_1_300x200 dziec_2_300x200 dziec_3_300x200 dziec_4_300x200 dziec_5_300x200 dziec_6_188x300