Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 • _1.png
 • _2.png
 • _3.png
 • _4.png
 • _5.png
 • _6.png
 • _7.png
 • _8.png
 • _9.png
 • _a.png
 • _b.png
 • _c.png

ODDZIAŁ KARDIOLOGII Z PODODDZIAŁAMI:
INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
KARDIOLOGII OGÓLNEJ

lek_Marek_Wujkowski_300x200

KIEROWNIK ODDZIAŁU
lek. med. Marek Wujkowski

 

 

Kontakt 
Kierownik Oddziału (54) 412 94 88
Pielęgniarka oddziałowa
mgr Renata Moraczewska
(54) 412 90 99
Sekretariat (54) 412 91 25
Gabinet lekarski: Kardiologia Ogólna (54) 412 96 16
Gabinet lekarski: Intensywna Opieka Kardiologiczna (54) 412 92 16
Gabinet pielęgniarek: Kardiologia Ogólna (54) 412 92 17
Gabinet pielęgniarek: Intensywna Opieka Kardiologiczna (54) 412 90 90
Lokalizacja Budynek główny
Z głównego korytarza w lewo
Boczna klatka schodowa lub winda
I piętro: Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
II piętro: Pododdział Kardiologii Ogólnej
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej  
Kierownik: lek. med. Krzysztof Grzesik (54) 412 94 79
Lekarze (54) 412 94 78
Pielęgniarki (54) 412 94 77
Sekretariat (54) 412 91 35
Lokalizacja Budynek główny
Parter

 

W Oddziale leczymy wszystkie choroby układu krążenia, m.in.:

 • ostre zespoły wieńcowe, w tym zawały serca,
 • ostrą niewydolność serca,
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca,
 • zatory tętnicy płucnej,
 • przewlekłe choroby układu krążenia.

W diagnozowaniu i leczeniu Pacjentów wykorzystujemy metody nieinwazyjne i inwazyjne (częścią Oddziału jest Pracownia Kardiologii Inwazyjnej), w tym m.in.:

 • wszczepianie i kontrolę stymulatorów oraz kardiowerterów,
 • całodobową ocenę EKG i ciśnienia metodą Holtera,
 • badanie echokardiograficzne,
 • koronarografię i inne badania inwazyjne,
 • testy wysiłkowe.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Przygotowanie do badania koronarograficznego

GALERIA

 ok1 300x200ok2 300x200ok3 300x200ok4 300x200