Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

KRTANI I TCHAWICY

 • ocena endoskopowa i mikroskopowa,
 • pobieranie wycinków do badania i ich ocena histopatologiczna,
 • fonochirurgia - usuwanie łagodnych zmian fałdów głosowych,
 • zabiegi naprawcze w porażeniach fałdów głosowych.

SZYI

 • usuwanie torbieli bocznych i środkowych szyi oraz przetok i zachyłków wrodzonych szyi,
 • wycięcie diagnostyczne węzłów chłonnych szyi,
 • tracheotomia,
 • wycięcie zmian skórnych w obrębie szyi i głowy.

Nasz zespół leczy też Pacjentów z powodu zdarzeń naglących, takich jak:

 • duszność krtaniowa,
 • ciała obce gardła, przełyku, krtani, tchawicy i oskrzeli,
 • nagła głuchota i zawroty głowy,
 • urazy twarzoczaszki.

Przeprowadzamy także zabiegi operacyjne w zespole bezdechu sennego i chrapania z wykorzystaniem technik RF, obejmujące nos, podniebienie miękkie i język.

Oddział posiada swój własny blok operacyjny.

Przy Oddziale funkcjonują Pracownia Audiologiczna oraz Poradnia Otolaryngologiczna, w której przyjmują lekarze z Oddziału, wykonywana jest tu diagnostyka laryngologiczna.

GALERIA

Laryngologia1 300 200Laryngologia2 300x200
Laryngologia3 300x200
Laryngologia5 300x200
Laryngologia4 200x300