Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

SZANOWNI PACJENCI!

Przypominamy, że najważniejszym zadaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest ratowanie życia i zdrowia, czyli udzielanie pomocy chorym w stanach nagłych. Dlatego prosimy, by nie mylić naszych zadań z zadaniami przychodni i bez skierowania zgłaszać się do nas wyłącznie w najpilniejszych przypadkach, nie zaś w celu uzyskania porady czy konsultacji lekarskiej, wypisania recepty, powtórzenia recepty, zmiany opatrunków, wykonania iniekcji, zdejmowania szwów czy opatrunków gipsowych itp.

Prosimy pamiętać, że ze względu na charakterystykę Oddziału czas udzielenia pomocy nie jest taki sam dla wszystkich pacjentów. Przypominamy, że w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie obowiązuje kolejka. W zależności od kwalifikacji pacjent może więc otrzymać pomoc natychmiast, jak i oczekiwać na badanie lekarskie nawet do kilku godzin.

W takiej sytuacji prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Oczekiwanie nie oznacza, że personel medyczny ignoruje Państwa przypadek, ale że są pacjenci, których stan wymaga, by zająć się nimi bezwarunkowo w pierwszej kolejności.

Jeżeli stan pacjenta nie zagraża jego zdrowiu lub życiu, prosimy zgłaszać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w nocy lub w dni wolne od pracy korzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Mogą to być następujące sytuacje:

  • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką,
  • bóle brzucha i bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
  • biegunka lub wymioty,
  • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Informacje o nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej (adresy, numery telefonów) powinny być dostępne u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz w placówce medycznej, w której Państwa przyjmuje. W ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej udzielane są porady ambulatoryjne, a także wizyty domowe.

GALERIA

sor1 300x200 sor2 300x200 sor3 300x200
sor5 300x200