Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 • _1.png
 • _2.png
 • _3.png
 • _4.png
 • _5.png
 • _6.png
 • _7.png
 • _8.png
 • _9.png
 • _a.png
 • _b.png
 • _c.png

ADMINISTRACJA

DZIAŁYLOKALIZACJA
BUDYNEK ADMINISTRACJI
KONTAKT
Dział Ekonomiczny    

Główny księgowy
Sylwia Kulewska

IV p., pok. 412 (54) 412 98 00
Księgowość IV p., pok. 401 (54) 412 94 52
Kasa dla Pacjentów I p., pok. 105 (54) 412 94 58
Dział Techniczny    

Kierownik
Paweł Kowalski

I p., pok. 112 (54) 412 98 88

Kierownik Sekcji Remontowej
Krzysztof Płóciennik

I p., pok. 110 (54) 412 94 44
Dział Kadr    
Kierownik
Agnieszka Kołtun
II p., pok. 207 (54) 412 94 99
Kadry II p., pok. 210 (54) 412 94 65
Dział Organizacji i Rozliczeń    
Kierownik
Aleksandra Frankowska
II p., pok. 207 (54) 412 94 96
Rozliczenia II p., pok. 204 (54) 412 91 07
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia    
Kierownik
Małgorzata Nowacka
III p. pok. 304 (54) 412 91 40
Zamówienia publiczne III p. pok. 303, 304 (54) 412 94 32
(54) 412 94 13
(54) 412 94 50
Zaopatrzenie I p. pok. 111 (54) 412 94 48
(54) 412 98 08
(54) 412 96 70
(54) 412 94 63
Dział Gospodarczy    
Kierownik
Łukasz Nowak
I p. pok. 104 (54) 412 96 37
Dział Jakości i Kontroli Zarządczej    
Kierownik
Robert Piekarski
IV p. pok. 404 (54) 412 97 52
Koordynator Kontroli Zarządczej
Iwona Majchrowicz
IV p. pok. 404 (54) 412 90 17