Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzetu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2015-05-05
Projekt „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 – Roz 2015-05-05
ZP/55/2014 Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą fakoemulsyfikatora 2014-08-18
ZP/61/2014 Usługi pralnicze 2014-08-13
ZP/52/2014 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika, butli i przeglądami instalacji 2014-07-31
ZP-22-2014, USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 2014-05-30
ZP-37-2014 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - postępowanie II 2014-05-23
ZP-18-2014DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 2014-04-11
ZP-65-2013 Dostawa materiałów szewnych 2014-01-24
ZP-58-2013 DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ DLA BANKU KRWI Z PRACOWNIĄ SEROLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU 2014-01-10

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
ZP/48/2014 Dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą dwóch aparatów oraz uzyczeniem czterech zestawów komputerowych i chłodni laboratoryjnej jednokomorowej. 2014-09-18
ZP-46-2014 Dostawa endoprotez 2014-08-20
ZP-43-2014 Dostawa produktów leczniczych - środków kontrastowych i innych leków 2014-08-19
ZP/20/2014 Dostawa pasków do pomiaru stężenia glukozy we krwi włośniczkowej oraz odczynników do wykonania rozdziałów elektroforetycznych białek wraz z dzierżawą glukometrów i zestawu aparaturowego do elektroforezy. 2014-06-18
ZP-16-2014 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2014-06-11
ZP-54-2013 Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej - postępowanie II 2014-01-09

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert