Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzętu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2017-05-05
Projekt Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 am 2017-05-05
DZP/45/2015 Dostawa materiałów dla potrzeb Oddziału Okulistyki 2015-07-21
DZP/52/2015 Dostawa probówek oraz innych akcesoriów laboratoryjnych 2015-07-16
DZP/50/2015 DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT, DZIECI I DOROSŁYCH. 2015-07-13
DZP/46/2015 Dostawa sprzętu komputerowego, postępowanie drugie 2015-06-11
DZP/6/2015 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji 2015-03-16

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/54/2015 Barwników hematologicznych 2015-10-01
DZP/25/2015 Dostawa sprzętu do ECPW 2015-09-29
DZP/63/2015 Usługi sprzątania oraz transportu wewnątrzszpitalnego 2015-09-24
DZP/60/2015 Dostawa produktów leczniczych - środków kontrastowych 2015-09-24
DZP/55/2015 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników 2015-09-01
DZP/59/2015 Świadczenie usług w zakresie całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów na bazie wydzierżawionych pomieszczeń bloku żywienia wraz z prowadzeniem kuchni mlecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku 2015-08-20
DZP/20/2015 Dostawa produktów leczniczych-leki i płyny infuzyjne oraz materiały pomocnicze do receptury 2015-05-13
Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;Projekt: Zakup rezonansu magnetycznego wraz z 2015-01-30
ZP/85/2014 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku cz. II 2015-01-26

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert