Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzętu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2017-05-05
Projekt Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 am 2017-05-05
DZP/3/2016 Usługa kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia 2016-02-10
DZP/2/2016 Dostawa stymulatorów serca 2016-02-08
DZP/5/2016 Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej - holowania oraz innych napraw 2016-02-02

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/11/2016 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz sprzętu pomocniczego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, post. II 2016-03-15
DZP/91/2015 Dostawa odczynników do wykonania oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora 2016-01-27
DZP/87/2015 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz sprzętu pomocniczego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 2016-01-21
DZP/62/2015 Dostawa drobnego sprzętu medycznego 2016-01-08
DZP/65/2015 Kompleksowe ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2015-11-19

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert