Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzetu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2015-05-05
Projekt „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 – Roz 2015-05-05
ZP/75/2014 Dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej z miejscową antykolagulacją cytrynianową z modułem CI-CA wraz z dzierżawą aparatów sztuk 2 2014-10-29
ZP/72/2014 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek 2014-10-17
ZP/67/2014 Dostawa materiałów sterylizacyjnych 2014-10-15
ZP/64/2014 Usługi pralnicze 2014-09-11
ZP-37-2014 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - postępowanie II 2014-05-23
ZP-18-2014DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 2014-04-11

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
ZP/69/2014 Ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2014-11-13
ZP-45-2014 Dostawa sprzętu urologicznego, zacisków, zastawek, drenaży 2014-10-10
ZP-62-2014 Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 2014-10-09
ZP/48/2014 Dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą dwóch aparatów oraz uzyczeniem czterech zestawów komputerowych i chłodni laboratoryjnej jednokomorowej. 2014-09-25
ZP-46-2014 Dostawa endoprotez 2014-08-20
ZP-43-2014 Dostawa produktów leczniczych - środków kontrastowych i innych leków 2014-08-19
ZP-16-2014 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2014-06-11
ZP-54-2013 Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej - postępowanie II 2014-01-09

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert