Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzętu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2017-05-05
Projekt Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 am 2017-05-05
DZP/37/2015 Dostawa materiałów papierniczych, piśmiennych i pozostałych biurowych 2015-05-29
DZP/29/2015 Dostawa sprzętu komputerowego 2015-05-22
DZP/35/2015 Dostawa oleju napędowego dla ambulansów i agregatów prądotwórczych oraz oleju opałowego dla kotłowni 2015-05-22
DZP/23/2015 Dostawa środków do dezynfekcji oraz preparatów do mycia i płukania 2015-05-18
DZP/18/2015 Dostawa odzieży operacyjnej 2015-05-12
DZP/32/2015 Usługa odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych 2015-04-29
DZP/24/2015 Dostawa soczewek jednoczęściowych, zwijalnych, sferycznych. 2015-04-10
DZP/21/2015 Dostawa podkładów do pozycjonowania barku i gwoździ do zespolenia kości piętowej 2015-04-08
DZP/6/2015 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji 2015-03-16

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/28/2015 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii 2015-05-15
DZP/20/2015 Dostawa produktów leczniczych-leki i płyny infuzyjne oraz materiały pomocnicze do receptury 2015-05-13
DZP/8/2015 Dostawa wyrobów medycznych - materiały opatrunkowe i chirurgiczne (obłożenia) oraz dzierżawa aparatów do nadciśnieniowej terapii ran. 2015-04-02
DZP/2/2015 Dostawa wyrobów medycznych - szwy chirurgiczne. 2015-03-10
Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;Projekt: Zakup rezonansu magnetycznego wraz z 2015-01-30
ZP/85/2014 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku cz. II 2015-01-26

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert