Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzetu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2015-05-05
Projekt „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 – Roz 2015-05-05
ZP/58/2014 Usługi pralnicze 2014-07-25
ZP/54/2014 Dostawa licencji oprogramowania bazodanowego 2014-07-24
ZP/53/2014 Dostawa preparatów do żywienia dzieci i dorosłych 2014-07-16
ZP/44/2014 Dostawa preparatów do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych. 2014-07-03
ZP-22-2014, USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 2014-05-30
ZP-37-2014 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - postępowanie II 2014-05-23
ZP-18-2014DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 2014-04-11
ZP-65-2013 Dostawa materiałów szewnych 2014-01-24
ZP-58-2013 DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BADAŃ DLA BANKU KRWI Z PRACOWNIĄ SEROLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU 2014-01-10
Dostawa obłożeń pola operacyjnego 2013-10-03

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
ZP-46-2014 Dostawa endoprotez 2014-08-20
ZP-43-2014 Dostawa produktów leczniczych - środków kontrastowych i innych leków 2014-08-19
ZP/20/2014 Dostawa pasków do pomiaru stężenia glukozy we krwi włośniczkowej oraz odczynników do wykonania rozdziałów elektroforetycznych białek wraz z dzierżawą glukometrów i zestawu aparaturowego do elektroforezy. 2014-06-18
ZP-16-2014 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2014-06-11
ZP-54-2013 Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej - postępowanie II 2014-01-09

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert