Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzetu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2015-05-05
Projekt „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 – Roz 2015-05-05
ZP/64/2014 Usługi pralnicze 2014-09-11
ZP/52/2014 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika, butli i przeglądami instalacji 2014-07-31
ZP-22-2014, USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 2014-05-30
ZP-37-2014 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - postępowanie II 2014-05-23
ZP-18-2014DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 2014-04-11

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
ZP-45-2014 Dostawa sprzętu urologicznego, zacisków, zastawek, drenaży 2014-10-10
ZP-62-2014 Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej 2014-10-09
ZP/48/2014 Dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wraz z dzierżawą dwóch aparatów oraz uzyczeniem czterech zestawów komputerowych i chłodni laboratoryjnej jednokomorowej. 2014-09-25
ZP-46-2014 Dostawa endoprotez 2014-08-20
ZP-43-2014 Dostawa produktów leczniczych - środków kontrastowych i innych leków 2014-08-19
ZP-16-2014 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2014-06-11
ZP-54-2013 Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej - postępowanie II 2014-01-09

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert