Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/76/2017, DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZA I DOJELITOWEGO DLA NIEMOWLĄT, DZIECI I DOROSŁYCH 2017-11-28
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 2017-11-27
DZP/40/2017 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku 2017-11-27
DZP/72/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2017-11-22
DZP/63/2017 Dostawa oleju napędowego dla ambulansów, agregatorów prądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyliny Pb 95 2017-10-31
DZP/65/2017 USŁUGA PRANIA I DEZYNFEKCJI BIELIZNY SZPITALNEJ 2017-10-06
DZP/48/2017 Dostawa materiałów papierniczych, piśmiennych i pozostałych biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 2017-09-18
DZP/59/2017 DOSTAWA ZESTAWÓW DO CIĄGŁYCH POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ MONITORÓW 2017-09-05
DZP/57/2017 DOSTAWA IMPLANTÓW DO ZESPOLEŃ KOŚCI DROBNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 2017-08-23
DZP/35/2017 Usługa kompleksowej obsługi informatycznej 2017-07-13
DZP/24/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2017-06-20
DZP/30/2017 Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora 2017-06-06
DZP/9/2017 DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA 2017-05-31
DZP/16/2017 USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 2017-05-22
DZP/20/2017 Dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów sztuk 3 oraz sprzęt do dializ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2017-04-12
DZP/8/2017 Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy samochod 2017-03-29
DZP/7/2017 DOSTAWA ELEMENTÓW ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI ORAZ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH 2017-03-20
DZP/79/2016 ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 2016-11-23
DZP/68/2016 ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 2016-11-08
DZP/58/2016 Dostawa oleju napędowego dla ambulansów, agregatów prądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyliny Pb 95 2016-09-28
DZP/53/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania 4010 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy na żelach agarozowych 2016-08-02
DZP/46/2016 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz węzłów cieplnych na terenie WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU 2016-07-26
DZP/48/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą aparatury 2016-07-12
DZP/40/2016 Dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny ustrojowe oraz pojemników histopatolicznych 2016-05-17

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/85/2017 "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 2017-12-19
DZP /85 / 2017 2017-12-19
DZP/66/2017 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGIOCZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH I APARATU DO BARWIENIA METODĄ GRAMA 2017-11-21
DZP/36/2017 Kompleksowe ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2017-10-31
DZP/62/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA PRACOWNI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ ORAZ DZIERŻAWA APARATU DO ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZWIEŃCOWEJ I DO POMIARU CZĄSTKOWEJ REZERWY PRZEPŁYWU 2017-10-25
DZP/61/2017 DOSTAWA ENDOPROTEZ NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 2017-10-24
DZP/31/2017 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU 2017-09-07
DZP/54/2017 Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (termomodernizacja budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule „zaprojektuj i wykonaj”. 2017-09-06
DZP/37/2017 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – MATERIAŁY OPATRUNKOWE I CHIRURGICZNE (OBŁOŻENIA) ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII RANY 2017-08-16
DZP/22/2017 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW, PORADNI WSS ORAZ ZAKŁADÓW DIAGNOSTYCZNYCH 2017-07-05
DZP/17/2016 KOMPLEKSOWA DOSTAWA OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU 2016-04-21

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert