Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzętu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2017-05-05
Projekt Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 am 2017-05-05
DZP/86/2015 Dostawa dwóch przelotowych myjni-dezynfektorów wraz z montażem, uruchomieniem i adaptacją pomieszczeń 2015-12-04
DZP/80/2015 Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych 2015-12-02
DZP/85/2015 Udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 6.000.000 zł 2015-11-30
DZP/83/2015 Dostawa wyrobów medycznych - opatrunki i obłożenia pola operacyjnego. 2015-11-16
DZP/75/2015 Dostawa produktów leczniczych. 2015-10-23
DZP/33/2015 Usługa serwisu zestawu do angiografii firmy SIEMENS 2015-09-16

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/62/2015 Dostawa drobnego sprzętu medycznego 2015-12-21
DZP/84/2015 Dostawa środków kontrastowych dla rezonansu magnetycznego 2015-12-15
DZP/65/2015 Kompleksowe ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2015-11-19
DZP/25/2015 Dostawa sprzętu do ECPW 2015-10-15
DZP/63/2015 Usługi sprzątania oraz transportu wewnątrzszpitalnego 2015-09-24
DZP/55/2015 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników 2015-09-01
Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;Projekt: Zakup rezonansu magnetycznego wraz z 2015-01-30
ZP/85/2014 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku cz. II 2015-01-26

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert