Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzetu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2015-05-05
Projekt „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 – Roz 2015-05-05
ZP/95/2014 Dostawa stymulatorów serca 2015-01-08
ZP/90/2014 Dostawa środków do dezynfekcji sprzętu, powierzchni oraz do higieny, pielęgnacji i dezynfekcji skóry. 2014-12-08
ZP/76/2014 Dostawa implantów i stabilizatorów 2014-11-25
ZP/75/2014 Dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej z miejscową antykolagulacją cytrynianową z modułem CI-CA wraz z dzierżawą aparatów sztuk 2 2014-10-29

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
ZP/101/2014 Dostawa implantów do zespoleń kości i mocowania tkanek miękkich. 2015-02-25
Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;Projekt: Zakup rezonansu magnetycznego wraz z 2015-01-30
ZP/85/2014 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku cz. II 2015-01-26
ZP/68/2014 Dostawa materiałów laparoskopowych oraz innego drobnego sprzętu medycznego 2015-01-07
ZP/69/2014 Ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2014-11-13
ZP-45-2014 Dostawa sprzętu urologicznego, zacisków, zastawek, drenaży 2014-10-10

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert