Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzętu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2017-05-05
Projekt Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 am 2017-05-05
PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ DWÓCH SZTUK SAMOCHODÓW SANITARNYCH 2016-04-20
DZP/30/2016 Dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi oraz materiałów laboratoryjnych 2016-04-19
DZP/33/2016 Dostawa odczynników do wykonania oznaczeń parametrów koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz sprzętu pomocniczego 2016-04-15

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/32/2016 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, POSTĘPOWANIE I 2016-05-30
DZP/29/2016 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – MATERIAŁY OPATRUNKOWE I CHIRURGICZNE (OBŁOŻENIA) ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII RANY 2016-05-19
DZP/17/2016 KOMPLEKSOWA DOSTAWA OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU 2016-04-21
DZP/62/2015 Dostawa drobnego sprzętu medycznego 2016-01-08

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert