Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzetu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2017-05-05
Projekt „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 &am 2017-05-05
DZP/15/2015 Kompleksowa usługa w zakresie: przeglądów, napraw bieżących oraz okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej oraz innych, wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych 2015-03-03
DZP/4/2015 Dostawa odzieży dla personelu medycznego oraz bielizny szpitalnej 2015-03-02
DZP/12/2015 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 2015-02-24
DZP/11/2015 Usługa kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia 2015-02-24
ZP/90/2014 Dostawa środków do dezynfekcji sprzętu, powierzchni oraz do higieny, pielęgnacji i dezynfekcji skóry. 2014-12-08

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/8/2015 Dostawa wyrobów medycznych - materiały opatrunkowe i chirurgiczne (obłożenia) oraz dzierżawa aparatów do nadciśnieniowej terapii ran. 2015-04-02
DZP/2/2015 Dostawa wyrobów medycznych - szwy chirurgiczne. 2015-03-10
ZP/101/2014 Dostawa implantów do zespoleń kości i mocowania tkanek miękkich. 2015-02-25
Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;Projekt: Zakup rezonansu magnetycznego wraz z 2015-01-30
ZP/85/2014 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku cz. II 2015-01-26
ZP/68/2014 Dostawa materiałów laparoskopowych oraz innego drobnego sprzętu medycznego 2015-01-07

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert