Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzętu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2017-05-05
Projekt Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 am 2017-05-05
DZP/20/2017 Dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów sztuk 3 oraz sprzęt do dializ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2017-04-12
DZP/8/2017 Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy samochod 2017-03-29
DZP/12/2017, Dzierżawa fakoemulsyfikatora wraz z dostawą zużywalnych materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dostawą soczewek oraz materiałów do Okulistyki 2017-03-28
DZP/7/2017 DOSTAWA ELEMENTÓW ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI ORAZ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH 2017-03-20
DZP/6/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNII 2017-03-01
DZP/79/2016 ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 2016-11-23
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH Znak postępowania DZP/52/2016 2016-11-14
DZP/68/2016 ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 2016-11-08
DZP/58/2016 Dostawa oleju napędowego dla ambulansów, agregatów prądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyliny Pb 95 2016-09-28
DZP/56/2016 DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZA I DOJELITOWEGO 2016-09-21
DZP/53/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania 4010 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy na żelach agarozowych 2016-08-02
DZP / 51 / 2016 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA, BUTLI I PRZEGLĄDAMI INSTALACJI 2016-07-28
DZP/46/2016 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz węzłów cieplnych na terenie WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU 2016-07-26
DZP/48/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą aparatury 2016-07-12
DZP/40/2016 Dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny ustrojowe oraz pojemników histopatolicznych 2016-05-17

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/4/2017 DOSTAWA SPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU GINEKOLOGII I GŁÓWNEGO BLOKU OPERACYJNEGO 2017-04-28
DZP/ 77 /2016 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego. 2017-01-02
DZP/76/2016 Dostawa sprzętu do ECPW 2016-12-22
DZP/71/2016 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH - ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH 2016-12-14
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW I PORADNI WSS Znak postępowania : DZP/69/2016 2016-12-01
DZP/32/2016 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, POSTĘPOWANIE I 2016-05-30
DZP/17/2016 KOMPLEKSOWA DOSTAWA OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU 2016-04-21

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert