Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
D - I - Z - Zakup sprzętu i aparatury medycznej, niezbednej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku 2017-05-05
Projekt Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” realizowany w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 am 2017-05-05
DZP/58/2016 Dostawa oleju napędowego dla ambulansów, agregatów prądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyliny Pb 95 2016-09-28
DZP/56/2016 DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZA I DOJELITOWEGO 2016-09-21
DZP/53/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania 4010 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy na żelach agarozowych 2016-08-02
DZP / 51 / 2016 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA, BUTLI I PRZEGLĄDAMI INSTALACJI 2016-07-28
DZP/46/2016 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz węzłów cieplnych na terenie WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU 2016-07-26
DZP/48/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą aparatury 2016-07-12
DZP/40/2016 Dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny ustrojowe oraz pojemników histopatolicznych 2016-05-17

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/60/2016, DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA PRACOWNI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ ORAZ DZIERŻAWA APARATU DO ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZWIEŃCOWEJ I DO POMIARU CZĄSTKOWEJ REZERWY PRZEPŁYWU 2016-10-10
DZP/47/2016 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH – LEKI I PŁYNY INFUZYJNE ORAZ SUROWCE FARMACEUTYCZNE I MATERIAŁY POMOCNICZE DO RECEPTURY 2016-08-17
DZP/32/2016 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, POSTĘPOWANIE I 2016-05-30
DZP/29/2016 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – MATERIAŁY OPATRUNKOWE I CHIRURGICZNE (OBŁOŻENIA) ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII RANY 2016-05-19
DZP/17/2016 KOMPLEKSOWA DOSTAWA OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU 2016-04-21

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert