Przetargi aktualne

Postępowania poniżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/48/2017 Dostawa materiałów papierniczych, piśmiennych i pozostałych biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 2017-09-18
DZP/59/2017 DOSTAWA ZESTAWÓW DO CIĄGŁYCH POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ MONITORÓW 2017-09-05
DZP/57/2017 DOSTAWA IMPLANTÓW DO ZESPOLEŃ KOŚCI DROBNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 2017-08-23
DZP/41/2017 DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY KUCHNI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO 2017-08-10
DZP/35/2017 Usługa kompleksowej obsługi informatycznej 2017-07-13
DZP/34/2017 DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA 2017-06-21
DZP/24/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2017-06-20
SUKCESYWNA DOSTAWA PASKÓW POMIAROWYCH DO OZNACZENIA GLUKOZY WE KRWI. DZP/26/2017 2017-06-13
DZP/30/2017 Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora 2017-06-06
DZP/9/2017 DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA 2017-05-31
DZP/16/2017 USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 2017-05-22
DZP/20/2017 Dostawa płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów sztuk 3 oraz sprzęt do dializ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 2017-04-12
DZP/8/2017 Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów, napraw bieżących, awarii oraz napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, wymiany i wulkanizacji opon, pomocy drogowej holowania oraz innych napraw, wynikających ze specjalistycznej budowy samochod 2017-03-29
DZP/7/2017 DOSTAWA ELEMENTÓW ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI ORAZ MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH 2017-03-20
DZP/79/2016 ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 2016-11-23
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ZABIEGÓW ARTROSKOPOWYCH Znak postępowania DZP/52/2016 2016-11-14
DZP/68/2016 ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU 2016-11-08
DZP/58/2016 Dostawa oleju napędowego dla ambulansów, agregatów prądotwórczych, oleju opałowego dla kotłowni oraz etyliny Pb 95 2016-09-28
DZP/56/2016 DOSTAWA PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZA I DOJELITOWEGO 2016-09-21
DZP/53/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania 4010 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy na żelach agarozowych 2016-08-02
DZP / 51 / 2016 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA, BUTLI I PRZEGLĄDAMI INSTALACJI 2016-07-28
DZP/46/2016 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 8,9,12,hotel oraz węzłów cieplnych na terenie WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU 2016-07-26
DZP/48/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą aparatury 2016-07-12
DZP/40/2016 Dostawa elementów zamkniętego systemu pobierania krwi, pojemników na płyny ustrojowe oraz pojemników histopatolicznych 2016-05-17

Postępowania powyżej progów unijnych określonych w art. 11 ust. 8

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert
DZP/62/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA PRACOWNI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ ORAZ DZIERŻAWA APARATU DO ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZWIEŃCOWEJ I DO POMIARU CZĄSTKOWEJ REZERWY PRZEPŁYWU 2017-10-25
DZP/61/2017 DOSTAWA ENDOPROTEZ NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 2017-10-24
DZP/31/2017 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU 2017-09-07
DZP/54/2017 Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (termomodernizacja budynku nr 6) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule „zaprojektuj i wykonaj”. 2017-09-06
DZP/37/2017 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – MATERIAŁY OPATRUNKOWE I CHIRURGICZNE (OBŁOŻENIA) ORAZ DZIERŻAWA APARATÓW DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII RANY 2017-08-16
DZP/22/2017 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW, PORADNI WSS ORAZ ZAKŁADÓW DIAGNOSTYCZNYCH 2017-07-05
DZP/4/2017 DOSTAWA SPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU GINEKOLOGII I GŁÓWNEGO BLOKU OPERACYJNEGO 2017-04-28
DZP/ 77 /2016 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego. 2017-01-02
DZP/76/2016 Dostawa sprzętu do ECPW 2016-12-22
DZP/71/2016 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH - ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH 2016-12-14
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW I PORADNI WSS Znak postępowania : DZP/69/2016 2016-12-01
DZP/32/2016 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, POSTĘPOWANIE I 2016-05-30
DZP/17/2016 KOMPLEKSOWA DOSTAWA OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki WE WŁOCŁAWKU 2016-04-21

Przetargi poniżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert

Przetargi powyżej 137 000 euro

Nr przet Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert