Informacje dla uczestników przetargów

Wszelkie wnioski oraz pytania związane z procedurą udzielania zamówień w naszej instytucji prosimy kierować na następujący adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Dział Zamówień Publicznych

Kontakt telefoniczny/faksowy:
  • tel.:        54 412 91 40
  • tel.⁄faks: 54 412 94 32
  • tel.⁄faks: 54 412 94 13
  • tel.:        54 412 94 50