Szczegóły przetargu

- DZP/48/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą aparatury

Dane szczegółowe przetargu Termin składania ofert: 2016-07-12
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Pytania Pytania i odpowiedzi z dnia 08.07.2016 r.
Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcie