Szczegóły przetargu

- DZP/53/2016 Dostawa odczynników i akcesoriów do wykonania 4010 rozdziałów elektroforetycznych wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu do elektroforezy na żelach agarozowych

Dane szczegółowe przetargu Termin składania ofert: 2016-08-02
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Pytania Pytania i odpowiedzi z dnia 18.07.2016r.
Pytania i odpowiedzi z dnia 25.07.2016r.
Wynik postępowania Informacja o zakończeniu przetargu