Szczegóły przetargu

- DZP/62/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA PRACOWNI KARDIOLOGII INWAZYJNEJ ORAZ DZIERŻAWA APARATU DO ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZWIEŃCOWEJ I DO POMIARU CZĄSTKOWEJ REZERWY PRZEPŁYWU

Dane szczegółowe przetargu Termin składania ofert: 2017-10-25
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Pytania Oświadczenie JEDZ- Załącznik nr 3 do SIWZ