Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 • _1.png
 • _2.png
 • _3.png
 • _4.png
 • _5.png
 • _6.png
 • _7.png
 • _8.png
 • _9.png
 • _a.png
 • _b.png
 • _c.png

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

mgr Robert Gawrysiak 300x200

KIEROWNIK
mgr Robert Gawrysiak

 

 

Kontakt 
Kierownik (54) 412 94 51
Rejestracja (54) 412 91 43
Lokalizacja Budynek główny
Główna klatka schodowa lub winda
II piętro

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest nowoczesnym laboratorium diagnostycznym. Nasi specjaliści pracują na aparaturze pomiarowo-badawczej najnowszej generacji. Laboratorium jest wyposażone w system informatyczny pozwalający na szybkie i sprawne zarządzanie procesem diagnostyki laboratoryjnej. Mamy nowoczesne odczynniki, od lat polegamy na renomowanych dostawcach. Wiarygodność wyników badań zapewniamy poprzez ścisłe nadzorowanie procedur pobierania, transportu i wykonania badań laboratoryjnych.

BADANIA

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi dla Szpitala, a także pacjentów zewnętrznych. Przeprowadzamy kompleksowe badania z zakresu:

 • hematologii,
 • diagnostyki zaburzeń układu krzepnięcia,
 • diagnostyki zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej (gazometria),
 • biochemii,
 • immunochemii.

PACJENCI ZEWNĘTRZNI

Od pacjentów zewnętrznych pobieramy materiał do badań w dni powszednie w godzinach 730 - 1330. Te analizy są odpłatne, nie wymagamy skierowania. Przed pobraniem materiału pacjent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcją prawidłowego przygotowania się do badania laboratoryjnego.

PUNKT POBRAŃ

Punkt Pobrań materiału do badań laboratoryjnych mieści się w budynku Poradni Specjalistycznych-gabinet nr 12.
Pobieranie materiału od godz. 7:30 do godz. 13:30
Wydawanie wyników 11:00- 14:00
Telefon: (54) 412 96 99

CERTYFIKATY JAKOŚCI

Pracownicy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczą w zewnętrznych (krajowych i międzynarodowych) programach kontroli jakości, będących potwierdzeniem najwyższych standardów naszej pracy.

c1 3x2 c2 3x2 c3 3x2 c5 3x2 c6 3x2 c7 3x2 c4 3x2

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wykaz badań oferowanych pacjentom zewnętrznym
Prawidłowe przygotowanie do badania laboratoryjnego
Oświadczenie pacjenta